Děti si u nás hrají i se učí

22 Srpen, 2022

V Miniškolce KIKI24 si Vaše dítě bude hrát, zpívat, tvořit, malovat, tancovat, chodit na vycházky, soutěžit a dovádět a to nejen v letních měsících, ale i během celého roku (v zimě sáňkování a bobování, na podzim pouštění draka,v létě bazén …).

Formy vzdělávání se u nás uskutečňují během celého dne a ve všech činnostech.

Mají charakter hry, zábavy a zájmových činností v oblasti rozumové, literární, dramatické, dopravní, hudební, výtvarné,… (kreslení, malování, modelování, lepení, koláže, otisky, zpívání, tančení, dramatizace pohádek, hudebně-pohybové hry, básničky, čtení pohádek, orientace v prostoru a čase = datum, den v týdnu, roční období, svátky a tradice, říkanky podle ročního období, základní matematické představy, číselné a početní pojmy…

U nás se Vaše děti nudit nebudou.

Nově od Září 2022 základy Angličtiny každý ctvrtek dopoledne.